ads1

Ảo Ảnh Chết Chóc (2021) ()

114 phút Giật Gân, Tâm Lý

Một tiểu thuyết gia có sách bán chạy bị bí chữ và thuê bảo mẫu mới đến chăm sóc các con của cô. Nhưng từ đó, ranh giới giữa hư cấu và thực tế cũng dần nhòa.

Mở rộng