ads1

Biên Duyên Hành Giả (2022) ()

Câu chuyện của A Luo, một đặc vụ ngầm chuyển đổi giữa nhiều danh tính khi anh ta đi trên ranh giới của đen và trắng. Vào trước khi Hồng Kông được bàn giao vào năm 1997, xung đột giữa các lực lượng khác nhau đã gia tăng và bạo lực là một điều thường xuyên xảy ra. Trước thời khắc hoành tráng này, thủ lĩnh băng đảng Lin Yao Chang, giao cho tay sai của mình là A Luo trách nhiệm xử lý các công việc quan trọng.

Mở rộng