ads1

Cậu Bé Gạc Nai 2 (2023) ()

54 phút Hành Động

Bị Những Người Cuối Cùng bắt giữ và cầm tù, cậu bé nai vô cùng đặc biệt có tên là Gus bèn hành động để giúp những người bạn lai mới quen trốn thoát trước khi quá muộn.

Mở rộng