ads1

Chris Redd: Tại Sao Tôi Lại Thế Này? (2022) ()

Trong chương trình đặc biệt độc lập đầu tiên của HBO Max, Chris Redd đào sâu vào những ngày sống của anh ấy như một video âm nhạc và nhận ra rằng ngay cả khi anh ấy sẽ không bao giờ đủ cao để nhúng nước, anh ấy vẫn có thể trưởng thành như một con người.

Show more