Chris Redd: Tại Sao Tôi Lại Thế Này? (2022) Trailer
Watch

Chris Redd: Tại Sao Tôi Lại Thế Này? (2022) FULL HD

Chris Redd: Why am I Like This? (2022)

60 phút

Country: Châu Âu

Director: Richie Keen

Actors: Chris Redd

Genres: Hài Hước

0/ 5 0 votes
Server #1

Chúng tôi biết bạn muốn ủng hộ chúng tôi bằng cách click vào các mẫu quảng cáo. Nhưng đừng click quá nhiều lần vì đây ảnh hưởng đến chính sách của quảng cáo. Click quảng cáo khi thật sự đó là điều bạn cần. Admin, cảm ơn !

Movie plot

Trong chương trình đặc biệt độc lập đầu tiên của HBO Max, Chris Redd đào sâu vào những ngày sống của anh ấy như một video âm nhạc và nhận ra rằng ngay cả khi anh ấy sẽ không bao giờ đủ cao để nhúng nước, anh ấy vẫn có thể trưởng thành như một con người.

Show less...