ads1

Chuyện Ma Gần Nhà (2022) ()

108 phút 18+, Kinh dị

Những câu chuyện kinh dị và xác sống kinh hoàng bước vào đời thật trong ba câu chuyện đáng ngại dựa trên truyền thuyết đô thị và văn hóa dân gian Việt Nam.

Mở rộng