ads1

Chuyện tình Maldives (2023) ()

95 phút Tài Liệu

Một nhà văn đến Maldives và tìm hiểu về một vụ đắm tàu ​​huyền thoại. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia và được tận hưởng những trải nghiệm dành cho khách du lịch của khu nghỉ dưỡng, cô ấy nhận ra tình yêu cho hòn đảo nyaf thay vì tìm hiểu sự thật bị chôn vùi về chiếc tàu.

Show more