ads1

Đại Chiến Titan: Phần 3 (2019) ()

23 phút Anime, Hoạt hình

Nối tiếp sự kiện từ phần 2, Eren, Mikasa & Armin cùng Trinh Sát đoàn cần tìm ra bí mật về Toạ Độ và Historia cũng như bí mật về nguồn gốc Titan và những bức tường thành…

Mở rộng