ads1

Diệp Vấn: Thành Cửu Long (2019) ()

Vào năm 1950, một số lượng lớn các võ sĩ đã vào Hồng Kông để mở một phòng tập đấm bốc. Trong số đó, Ye Wen (Tang Wenlong) không mất đi tiếng tăm, gây ra sự chú ý của Zheng Delong (Lin Fengyi), chủ sở hữu của Làng Tường Cửu Long. Nỗi sợ đe dọa bản thân của Trịnh Sảng Tôi sẽ đặt trường hợp cái chết của Fang Fang lên Ye Wen, và tôi muốn loại bỏ Ye Wen bằng tay của cảnh sát. Người đàn ông bí ẩn xuất hiện và giải cứu Ye Wen. Ye Wen là một người vô tội tự chứng nhận với một đệ tử, Amin Aqiang, người đã đột nhập vào ranh giới của Thành phố Cửu Long. Ai nghĩ rằng thành phố đã phục kích vô số chủ nhân trong thành phố, và anh ta hỏi liệu anh ta có thể đưa Trịnh Delong thành công ra công lý không, và anh ta vẫn vô tội!

Show more