ads1

Hàn Quốc Qua Những Món Canh (2022) ()

55 phút Tài Liệu

Một bát súp ngon khiêm tốn nằm ở trung tâm của mọi bàn ăn Hàn Quốc. Hãy bắt đầu chuyến hành trình khám phá lịch sử và sự phát triển của món súp Hàn Quốc. Nếu Ryu Soo-Young, Ham Yon-Ji và Huh Young-Man có điểm chung gì thì đó là tình yêu của họ đối với đồ ăn ngon. Trong K Food Show: A Nation of Broth, bộ ba đi du lịch vòng quanh Hàn Quốc trong một ‘hành trình nước dùng’, thử các loại nước dùng đặc trưng, súp và hơn thế nữa từ nhiều vùng khác nhau. Thông qua hành trình của mình, họ không chỉ được thưởng thức một số món ăn ngon mà còn được tìm hiểu về nền văn hóa phong phú và quá trình gian khổ trong việc làm ra tương.

Show more