ads1

Kính Hoa Duyên: Quyết Chiến Nữ Nhi Quốc (2021) ()

86 phút Cổ Trang

Trong hành trình ngao du của Đường Ngao, Lâm Tử Dương, Đa Cửu Công đã cứu được Nhược Thuỷ để nữ cải trang thành nam, ba người đã dùng bản đồ của Nhược Thuỷ cho lại để đi đến một nơi tên là Nữ Nhi Quốc, phát hiện ra nữ vương của Nữ Nhi Quốc chính là Nhược Thuỷ.
Phong tục của nữ nhi quốc là nữ cải trang thành nam để lo liệu những việc bên ngoài, nam nhân tô son trát phấn để lo liệu việc nhà và sinh con, âm dương đảo lộn như thế cũng chỉ vì lời nguyền rủa của quốc cựu vào năm mươi năm trước.
Khi đó, Zefeng và Guojiu rất tình cảm, nhưng vì sự hiểu lầm, Goujiu đã nhầm tưởng rằng Zefeng đã thay đổi ý định của mình và cho rằng sự hỗn loạn để tìm quyền lực chiếm đoạt ngai vàng là do Zefeng xúi giục nên cô đã ra tay thảm sát, để xoá bỏ bữa tiệc hỗn loạn và đặt Zefeng xuống.
Sau đó nước chú còn mê muội, nhân danh vua nước con gái đặt ra lời nguyền, để đàn ông lấy phụ nữ và hầu hạ, chịu mọi những đau đớn của đàn bà. Từ đó nữ nhi quốc trở thành thế giới của đàn bà. Sau lời nguyền, người chú họ Guo đã truyền ngôi cho Roushui, và lập một kết giới ở biển của nữ nhi quốc, người bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được.

Mở rộng