ads1

Mat Kilau (2022) ()

118 phút Hành Động

Bộ phim kể về cuộc nổi dậy của một chiến binh Mã Lai tên là Mat Kilau và những người bạn của anh ta chống lại thực dân Anh đã đến Pahang vào năm 1890. Lòng tham của các quan chức và chính sách của Anh, đã áp đặt thuế quá mức, đã tịch thu đất đai của người Mã Lai để lấy của cải. của Pahang và phá vỡ đường lối Hồi giáo ở Pahang đã gây ra sự bất mãn trong giới cầm quyền và người Mã Lai. Tinh thần yêu nước của Mat Kilau và những người bạn vùng lên chống lại bạo lực của quân Anh đã khiến Đại úy Syers mở cuộc tấn công vào Mat Kilau. Chứng kiến ​​tinh thần anh hùng của Mat Kilau, Tok Gajah và những người bạn thân nhất của Mat Kilau sử dụng trí tuệ của mình để chiến đấu trong rừng rậm chống lại những người lính Anh. Mat Kilau và những người bạn của mình có thành công trong việc đánh đuổi quân đội Anh man rợ và tham lam để gặt vàng và thiếc ở Pahang?
118 phút

Show more