ads1 ads2
Mo Amer: Mohammed Ở Texas (2021) Trailer
Watch

Mo Amer: Mohammed Ở Texas (2021)

Mo Amer: Mohammed In Texas (2021)

64 phút

Country: Châu Âu

Director: Mohammed Amer,

Actors: Jay Chapman,

Genres: Hài Hước

0/ 5 0 votes
Movie plot

Mohammed "Mo" Amer thảo luận về đại dịch chính trị, thị trường chứng khoán, chửi bới bằng tiếng Ả Rập, có hai ngôi nhà nhưng không có đất, và hơn thế nữa.

Show less...