Quá Khứ Đồng Sơn (2022) Trailer
Watch

Quá Khứ Đồng Sơn (2022) HD

Not Dark Under The Light (2022)

71 phút

Country: Trung Quốc

Director: Vương Nhất Thu

Actors: Dụ Ân TháiHứa Quân ThôngLý Thành NhoVương TInh

Genres: Cổ Trang, Võ Thuật

0/ 5 0 votes
Vietsub
Movie plot

Quá Khứ Đồng Sơn – Not Dark Under the Light lấy bối cảnh vào thời kỳ Bắc Dương, một tên cướp chính nghĩa đã dẫn đã dẫn quân đi giết chết Huyền Vũ của chấn Đồng Sơn và đem lại cuộc sống yên bình của thị trấn. Lúc này thuộc hạ của Đô Thống Hạ Tham đi đên giành lại số vàng bị cướp lúc trước. Giờ đây vị anh hùng đã chiến đấu giành lại sự sống cho người dân của Đồng Sơn.

Show less...