ads1

Sự Trừ Tà Của Chúa (2022) ()

98 phút Kinh dị, Tâm Lý

Một linh mục người Mỹ làm việc tại Mexico được nhiều giáo dân địa phương coi là một vị thánh. Tuy nhiên, do một phép trừ tà bất thành, anh ta mang theo một bí mật đang ăn tươi nuốt sống anh ta cho đến khi anh ta có cơ hội đối mặt với con quỷ của mình lần cuối cùng.

Mở rộng