ads1

Ưu tú – Phần 2 (2019) ()

60 phút Hình Sự

Sau cái chết của một người bạn cùng lớp, một nam sinh biến mất, lòng trung thành thay đổi, nhóm bạn mới làm tình hình thêm phức tạp và rất khó để che đậy bí mật đen tối.

Mở rộng