Lil Baby từ người hối hả ở Atlanta đến ngôi sao lớn nhất hip hop

07/09/2022 / / 9 view

Qua nhiều năm quay những thước phim chưa từng thấy, đạo diễn Karam Gill đã theo dõi hành trình chuyển đổi của Lil Baby từ một người hối hả ở Atlanta đến trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của hip-hop và tiếng nói quan trọng nhất của nền văn hóa đại chúng cho sự thay đổi.

#hip hop, #Lil Baby, #The Story Of Lil Baby, #Tự Do: Câu Chuyện Của Lil Baby, #Untrapped, #Untrapped: The Story Of Lil Baby,

Related videos