ads1 ads2
Vùng Chết (2022)
Watch

Vùng Chết (2022)

Dead Zone (2022)

95 phút

Country: Châu Âu

Director: Hank Braxtan

Actors: Chad Michael CollinsJeff FaheyTarkan Dospil

Genres: Khoa học-Viễn Tưởng, Tâm Lý

0/ 5 0 votes
Movie plot

Bạn đọc được suy nghĩ của người khác chỉ qua một cái chạm tay. Tuyệt vời? Không hẳn, bởi nhiều lúc điều bạn đọc được lại vô cùng ghê rợn…

Show less...