ads1

Vùng Đất Quỷ Dữ: Nguyền Rủa (2012) ()

100 phút Anime, Hành Động

Đặc vụ liên bang Leon truy đuổi thứ ác độc và chết chóc nhất ở châu Âu – nơi đang bị phá hủy bởi chiến tranh còn người dân thì bị thứ vũ khí sinh học tàn độc đe dọa.

Mở rộng