Prev
Next
Autoplay next episode: On
Light Off
Report
407 view

Nhạc Phi đã vươn lên từ những cấp bậc thấp kém để trở thành một chỉ huy quân sự nổi tiếng, người đã lãnh đạo công cuộc bảo vệ Nam Tống chống lại quân xâm lược phương bắc Tấn trước khi bị chính phủ của mình xử tử một cách oan uổng. Trong văn hóa Trung Quốc cho đến tận ngày nay, danh tướng Nhạc Phi đồng nghĩa với từ “trung thành”. Trong khi cốt truyện dựa trên các nguồn lịch sử, nó cũng bao gồm các yếu tố hư cấu và lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Shuo Yue Quanzhuan (說 岳 全 傳) và các câu chuyện dân gian khác về cuộc đời của vị tướng.