Prev
Next
Autoplay next episode: On
Light Off
Report
387 view

Nhiều thập kỷ trước, Liên Xô đã phát triển loài cá mập không thể đánh lừa và phóng chúng lên mặt trăng. Hôm nay, một đội các phi hành gia người Mỹ sẽ chịu đựng cuộc chiến của cuộc đời họ.

Server #1