Prev
Next
Autoplay next episode: On
Light Off
Report
252 view

Khi tay đòi nợ thuê cáu kỉnh tới siết nợ tại gánh cải lương và gặp ngôi sao đang lên tại đây – người đang cố kéo dài thời gian – mối duyên lạ lùng đã nảy sinh giữa họ.

Server #1